Kit TAL de prova cromogènica d'endotoxines de punt final amb reactiu diazoic